Cestovní pojištění

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech při cestách v zahraničí či po ČR. Umožní vám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se v zahraničí dostanete do problémů, nezůstanete bez pomoci.

Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

Do léčebných výloh obvykle spadá:

  • přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékaře
  • nezbytné vyšetření
  • pobyt v nemocnici (hospitalizace) na standardním pokoji
  • nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření
  • léky předepsané lékařem
  • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
  • repatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé. Dlouhodobé se vyplatí v případě, že jezdíte do zahraničí často. K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

On-line kalkulace cestovního pojištění

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *